Macronet adsorbent resins

PRODUKTY MACRONET

Adsorbenty marki Macronet zawierają w swej budowie makropory ułatwiąjące szybki dostęp do wewnętrznych struktur jonitu oraz mikropory, które zapewniają duże pole powierzchni pojedynczego ziarna żywicy. Można je sfunkcjonalizować tak, aby zapewnić wysoką wydajność i selektywność i tym samym uzyskać poprawę wydajności oczyszczania i separacji.

Głównymi zaletami produktów Macronet są:

  • Długa żywotność w porównaniu do konwencjonalnych adsorbentów
  • Łatwość regeneracji z wykorzystaniem szeroko stosowanych regeneratów: NaCl, NaOH
  • Możliwość stosowania z większością powszechnych rozpuszczalników
  • Prostota regeneracji „in situ” z wykorzystaniem strumienia parowego
  • Wysoka pojemność adsorbowanych substancji
  • Bardzo wysoka odporność na zgniatanie, nawet powyżej obciążenia 700 g / ziarno

Macronet™ Products by Application