PUROMET PRODUCTS FOR THE METALS INDUSTRY

Pragniemy przedstawić markę Puromet ™ zawierającej produkty do usuwania, odzyskiwania i stałego wiązania metali. Obecnie produkty do tych zastosowań można znaleźć wśród różnych typów produktów, w tym w żywicach chelatujących, kationitach silnie kwaśnych, słabo i silnie zasadowych anionitach. Powstanie marki Puromet ™ łączy te produkty w jedną rodzinę tak, aby ułatwić naszym klientom ich identyfikację i zróżnicowanie.

Puromet™ Products by Application

demineralizacja i odzysk wody płucznej

Typ produktu - Anionit silnie zasadowy