Produkty do zmiękczania wody

Przemysłowe zmiękczanie wody to proces wykorzystujący żywice jonowymienne do zmniejszenia stężenia jonów wapnia i magnezu. Te metale ziem alkalicznych mogą powodować problemy z osadzaniem się kamienia i nierozpuszczalnych osadów w codziennym użytkowaniu wody poprzez tworzenie się kryształków węglanu wapnia i magnezu.

Zazwyczaj stosuje się żywicę kationitową silnie kwaśną (SAC) regenerowaną za pomocą chlorku sodu (solanki). W przypadku wysokiej zawartości związków rozpuszczonych (TDS) lub wysokiego poziomu twardości w wodzie, żywica silnie kwaśna poprzedzona jest żywicą kationitową słabo kwaśną (WAC)

W przypadku gdy woda charakteryzuje się wysoką zawartością żelaza, wolnego chloru lub wysoką temperaturą, do zmiękczania stosuje się makroporowate żywice kationitowe silnie kwaśne lub typu SST. Purolite oferuje pełną gamę żywic zmiękczających wodę do przemysłowych zastosowań związanych z uzdatnianiem wody.

Demineralizacja, zwana również dejonizacją, jest opisywana jako usuwanie wszystkich kationów (np. wapnia, magnezu, sodu, potasu, żelaza i innych metali ciężkich) i anionów (np. zasadowości związanej z wodorowęglanami, chlorków, siarczanów, azotanów, krzemionki i CO2) w procesie wymiany na jony H + i OH-. Zmniejsza to całkowitą ilość związków rozpuszczonych w roztworze. Jest to wymagane w przypadku wielu wrażliwych na ten parametr procesów, takich jak zasilanie kotłów wysokociśnieniowych, produkcja w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym jak również ekeltrotechnicznym.

Żywice kationitowe i anionitowe można również stosować zmieszane razem w jednej kolumnie, jako złoże mieszane stanowiące samodzielny układ demineralizacji, lub jako stopień końcowego doczyszczania po systemach złóż wieloskładnikowych.

zmiękczanie i demineralizacja - przemysł Products by Application

anionitowy składnik złoża mieszanego

demineralizacja - składnik anionitowy silnie zasadowy

demineralizacja - składnik anionitowy słabo zasadowy

demineralizacja - składnik kationitowy silnie kwaśny

demineralizacja - wysoka zawartość substancji organicznych

demineralizacja - złoża warstwowe

zmiękczanie - przemysł

● Lista produktów - Anionity silnie zasadowe makroporowate

● Lista produktów - Anionity silnie zasadowe żelowe

● Lista produktów - Kationity silnie kwaśne żelowe