MODEPUR

Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice
Investitii pentru viitorul dumneavoastra
Proiect MODERNIZAREA DEPARTAMENTULUI DE CERCETARE PUROLITE
acronim: MODEPUR
proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala 

Proiectul de modernizare a departamentului de cercetare din Purolite SRL este rezultatul unui proces logic de dezvoltare a afacerii ca urmare a cresterii si diversificarii cerintelor de piata, a cresterii competitivitatii in domeniul rasinilor schimbatoare de ioni dar si al tehnologiilor alternative. Proiectul MODEPUR urmarestecresterea  nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata a firmei  Purolite prin modernizarea  infrastructurii departamentului de CD  existent prin achizitionarea de noi instrumente si echipamente de cercetare, însotite de executia de lucrari de modernizare a spatiului aferent.   

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

DESPRE PROIECT

Obiectivul general al proiectului
Proiectul MODEPUR urmareste creşterea  nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţa a firmei  Purolite prin modernizarea  infrastructurii departamentului de CD  existent prin achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente de cercetare, însoţite de execuţia de lucrări de modernizare a spatiului aferent.

Obiectivele specifice ale proiectului
modernizarea si extinderea unui spatiu de aproximativ 470 mp destinat departamentului de CD
dotarea spatiului destinat departamentului de CD cu 131 de echipamente si instrumente destinatecercetarii
crearea de 5 noi locuri de munca destinate cercetarii
cresterea calitatii si diversificarea ofertei de servicii si produse inovative a firmeiale firmei PUROLITE prin dezvoltarea si brevetareade minim 2 produse noi
dezvoltarea deminim 2 parteneriate cu agenţi economici interesaţi de cercetare
dezvoltarea a2de proiecte de cercetare cu finantare nerambursabila

Durata de implementare: 28 luni
Data de incepere: 31.05.2011;
Data de finalizare: 30.09.2013;

Valoarea totala a proiectului: 10.127.808 lei
Valoare eligibila a proiectului: 7.516.260 lei
Cofinantare beneficiar privat: 50%

Rezultatele proiectului:
Modernizarea departamentului CD Purolite, respectiv a 3 laboratoare CD:
L1. Laborator de sinteze;
L2. Laborator de cercetare aplicata (Laborator de aplicatii tehnice si statii pilot);
L3. Laboratorul de analize chimice, fizico-chimice si instrumentale:
L3.1 Laborator de analize chimice si fizico-chimice de rutina;
L3.2 Laborator de analize instrumentale.
131 echipamente CD achiziţionate;
2 echipamente CD in valoare de peste 100.000 euro achizitionate pe proiect;

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

INFORMARE SI PUBLICITATE

Anunturi in presa
Anunt initial / se va incarca anuntul in format PDF
Anunt final / se va incarca anuntul in format PDF

Panouri publicitare
Panou initial / se va incarca o imagine – dovada a amplasarii panoului
Placa permanenta / se va incarca o imagine – dovada a amplasarii placii

Etichete pentru laboratoarele CD modernizate
se va incarca macheta etichetelor, in format PDF

Etichete pentru echipamentele CD achizitionate
se va incarca macheta etichetelor, in format PDF

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

LINKURI UTILE

Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Economiei
Ministerul Educatiei Nationale

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

CONTACT

Pentru mai multe informatii referitoare la proiect, puteti contacta: 

Nume persoană contact: Carmen Iesan 
Functie: Director de proiect 
Tel: +40 268243004 interior 011
Fax: +40 268243002
Email: carmen.iesan@purolite.ro 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.